Indvoldsparasitter​

Store strongylider og cyathostomer

Strongylider er den mest almindelige indvoldsparasit hos heste. Der findes over 30 arter, der er delt op i 2 grupper: Store strongylider og små strongylider (cyathostomer).

Specielt Strongylus vulgaris (stor blodorm), der er en stor strongylid anses for skadelig for hesten.​

De voksne stadier af stor blodorm er 4-5 cm lange. Larverne vandrer fra tarmene ind i blodbanerne, hvor sårdannelser som følge af blodorme kan forårsage blodpropper.

Diagnosen kan kun stilles vha. gødningsprøver. Små og store strongylider kan ikke adskilles i ægstadiet, men ægget kan inkuberes hvorefter en adskillelse og eventuel påvisning af Strongylus vuilgaris kan ske i larvestadiet 3 gennem analysen LARVEDYRKNING – til påvisning af Strongylus vulgaris.​

Strongylidæg​

Voksne strongylider i frisk gødning​

Andre rundorm (nematoder)

Spolorm (Parascaris equorum) Føl og plage inficeres i større grad end ældre heste med spoleorm. Dette skyldes formodentlig til dels at føl og plage tilsyneladende ikke er så selektive som ældre heste med hvad og hvor de æder.

Desuden vil ældre heste i større grad have udviklet immunitet mod æg eller larver der vandrer i vævet. Spoleorms livscyklus varer omtrent 3 måneder.

Voksne spoleorm i tyndtarmen lægger æg, der føres ud med gødningen. Æggene ædes og klækker i hestens tarmsystem. Larven vandrer gennem tarmvæggen til leveren. Gennem blodbanerne føres larverne til lungerne, hvor de hostes op, synkes og bliver voksne i tyndtarmen. De voksne spoleorm ligner spagetti og er mindre op til 40 cm lange.

Følorm (Strongyloides westeri) også kaldet trådorm er rundorme (nematoder) på mindre end én centimeters længde. Føllet kan inficeres gennem munden (f.eks. med modermælk) eller gennem huden. I det sidste tilfælde når ormen via blodet lungerne og luftvejene og synkes igen af føllet. Følorm kan give diarré hos føllene. De voksne følorm er mindre end 1 cm lange. Følorms livscyklus varer et par uger.

Lungeorm (Dictyocaulus arnfieldii) er rundorme på mindre end 10 cm's længde der først og fremmest ses hos heste, der går sammen med æsler. De kan forårsage hoste og åndedrætsbesvær. Lungeorms livscyclus varer 60-120 dage.

Haleorm (Oxyuris equi) er rundorme mindre end 10 cm lange, der har fået deres navn ved at hesten ved en infektion gerne vil klø sig på halen. Hunormen kravler ud i endetarmsåbningen, hvor den lægger sine æg. Dette forårsager en irritation, der kan medføre, at hesten gnubber bagparten og halen. Disse orm ses af og til. Livscyklus varer ca. 130 dage.​

Hestebremselarver (Gasterophilus spp.)

Hestebremselarver eller mavebremselarver har en livscyklus hvor den voksne hestebremse ligner en stor brun flue. Hestebremsen afsætter æg i hestens pels om efteråret. Når hesten slikker på pelsen overføres de små larver til mundhulen, hvor de borer sig ind i tungens og svælgets slimhinder.

Senere glider larven ned i maven og fæstner sig til mavevæggen. Hvis der er mange larver kan hesten svækkes ved larvernes udsugning af blod og lymfe. Hen på foråret løsner larverne sig og forlader hesten med gødningen. Forpupning og udvikling til voksent insekt sker derefter i jorden.

Selve hestebremselarven (store røde larver på ca. 1 cm) kan af og til ses med det blotte øje i gødningen når de løsner sig om foråret eller efter en ormekur. En gødningsprøve kan normalt ikke bruges til at påvise hestebremselarver.

Bændelorm (Anoplocephala perfoliata)

Den voksne bændelorm lever i tarmen og består af et hoved og mange kropsled. Æggene udvikles i leddene. Efterhånden som disse brækker af frigives æggene og forlader hesten med gødningen.

Æggene ædes herefter af en pansermide, der lever i marker og er mellemvært for bændelorm. Udviklingen af larven starter i miden. Miderne ædes af hesten og larverne færdigudvikles til voksne bændelorm i hestens tarm. Bændelorm producerer relativt få æg og de frigives ikke jævnt.

Selv om der ikke findes æg af bændelorm i en prøve kan det derfor ikke udelukkes at hesten har bændelorm. Hestelaboratoriet finder æg af bændelorm hos 5-10% af hestene ved vores ANALYSE AF ÆG FRA INDVOLDSPARASITTER (detektionsgrænse 1 æg/gram gødning), hos 10-20% ved analysen BÆNDELORM PLUS®.​

​Firmainformation

​Hestelaboratoriet

CVR: 19204146

adresseinformation

Hasselager Allé 8

DK-8260 Viby J

kontaktinformation

Telefon: 27 12 14 35

E-mail: mail@hestelab.dk