​Velkommen til Hestelaboratoriet

Hestelaboratoriets mission er at hjælpe til med at beskytte heste imod indvoldsparasitter via en grundig analyse af æg af alle indvoldsorm, dyrkning af strongylidæg for påvisning af Strongylus vulgaris samt analyse for indhold af sand. Gødningsprøverne indsendes og dyrlægen får resultatet, vurderer om det er nødvendigt med ormekur og ordinerer medicinen.​

Akkreditering. Hestelaboratoriet's metoder og ledelsessystem er akkrediteret af DANAK.

Godkendelse. Hestelaboratoriet er godkendt til at udføre veterinære parasitologiske undersøgelser af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Fødevarestyrelsen.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterin%C3%A6re-laboratorier.aspx


Hvem er vi? Hestelaboratoriet har siden 2001 udført analyser af indvoldsparasitter i gødningsprøver fra heste. Laboratoriet tegnes biolog med bred erfaring indenfor invertebraters biologi og taxonomi Cand. Scient. Kirsten Engell-Sørensen. Vi udfører kun analyser for dyrlæger og sætter fortroligheden med dyrlægen i højsædet. Øvrige medarbejdere er jordbrugsteknolog Adina Cristina Pall, laborant Andreas Hjermov, biolog Pernille Pedersen og miljøteknolog Søren Stylsvig Præst. Vi har eget kvalitetssikrings system.

​Kontakt os

Hestelaboratoriet

Hasselager Allé 8
    8260 Viby J

​​

Mobil: 27 12 14 35

( Her kan lægges en besked )

E-mail: mail@hestelab.dk

​Firmainformation

​Hestelaboratoriet

CVR: 19204146

adresseinformation

Hasselager Allé 8

DK-8260 Viby J

kontaktinformation

Telefon: 27 12 14 35

E-mail: mail@hestelab.dk