Hvad kan du gøre - Praktisk info​

Forebyggelse af indvoldsparasitter

Det vil være urealistisk at forestille sig at man helt kan undgå indvoldsparasitter i en stald, men der kan gøres meget for at holde mængden af indvoldsorm på et tåleligt niveau.

Hesten er da også til en vis grad i stand til ved hjælp af sit eget immunsystem at bekæmpe indvoldsparasitter. Er en hest voldsomt angrebet af indvoldsparasitter vil den måske trives dårligt, måske se mager og "vommet" ud, være mat i pelsen, have tendens til kolik osv., men også en hest der tilsyneladende ser ud til at trives vil kunne være angrebet af indvoldsparasitter.

Under alle omstændigheder bør man tilkalde sin dyrlæge hvis hesten trives dårligt.

​Foldskifte

Hesten inficeres først og fremmest med blodorm og spoleorm ved græsning. Praktiseres der foldskifte eller braklægning vil man derfor kunne bryde livscyklus hos disse orm.

Det er også en fordel at give hestene så rigeligt græsning, at de ikke tvinges til at græsse nær på de områder af marken hestene bruger til gødning.

Ormekur

Ormemidler vil, hvis ormene ikke har udviklet har udviklet resistens overfor midlet, og hvis midlet er doseret rigtigt slå parasitterne ihjel.

En gødningsprøve fra hesten vil afsløre om den udskiller ormeæg i større antal i gødningen, og vil derfor fortælle noget om behovet for strategi/behandling. Siden 1 august 1999 har ormemidler været receptpligtige.​

Dette tiltag blev dels gjort for bremse en stigende resistens hos ormene overfor ormemidler, dels for generelt at begrænse brugen af medicin til heste. Ormemidlerne kan kun ordineres af en dyrlæge.

Udtagning af gødningsprøver

Udtagning af gødningsprøver skal ifølge dyrlægeloven foretages af dyrlægen. Friske hestepærer opsamles i en lufttæt beholder (f.eks. en dobbelt frysepose eller små plastikbeholdere). Det er godt hvis man "plukker" lidt forskellige steder ved indsamlingen. Mængden af gødningsprøve afhænger af analyserne der skal foretages. Posen/beholderen mærkes tydeligt med HESTENS NAVN.

Dyrlægen kan sende gødningsprøven til Hestelaboratoriet som almindelig postforsendelse. Prøven vil umiddelbart efter modtagelsen blive analyseret.

Resultat og database

Analyseresultatet opsamles i Hestelaboratoriets database og sendes til dyrlægen pr E-mail eller almindelig post. Resultaterne gemmes i 5 år for at kunne sammenligne data fra de forskellige år.

Diagnose

Dyrlægen vil ud fra resultatet af undersøgelsen af gødningsprøven vurdere hvorvidt det er nødvendigt med en ormekur eller ej og vil afgøre typen af ormemiddel. Risikoen for resistens imod bestemte ormemidler tages op til vurdering, f.eks. er der hos spoleorm påvist resistens mod Ivermectin-produkter.

​Firmainformation

​Hestelaboratoriet

CVR: 19204146

adresseinformation

Hasselager Allé 8

DK-8260 Viby J

kontaktinformation

Telefon: 27 12 14 35

E-mail: mail@hestelab.dk