​Velkommen til Hestelaboratoriet

Hestelaboratoriets mission er at hjælpe til med at beskytte heste imod indvoldsparasitter via en grundig analyse af æg af alle indvoldsorm, dyrkning af strongylidæg for påvisning af Strongylus vulgaris samt analyse for indhold af sand. Gødningsprøverne indsendes og dyrlægen får resultatet, vurderer om det er nødvendigt med ormekur og ordinerer medicinen.​

Godkendelse. Hestelaboratoriet er godkendt til at udføre veterinære parasitologiske undersøgelser af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Fødevarestyrelsen.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterin%C3%A6re-laboratorier.aspx

Veterinærfaglig ekspert. Hestelaboratoriet har tilknyttet dyrlæge, Lic. Med. Vet. (PhD) Jesper Monrad som veterinærfaglig ekspertise og rådgiver indenfor parasitologi.

Hvem er vi? Hestelaboratoriet har siden 2001 udført analyser af indvoldsparasitter i gødningsprøver fra heste. Laboratoriet tegnes af to biologer med bred erfaring indenfor invertebraters biologi og taxonomi (Cand. Scient. Kirsten Engell-Sørensen og prof. Martin Holmstrup). Vi udfører kun analyser for dyrlæger og sætter fortroligheden med dyrlægen i højsædet. Øvrige medarbejdere er jordbrugsteknolog Louise H. Nørremark, bachelor jordbrugsteknologi Adina Pall og agrobiolog Camilla Engell-Sørensen. Vi har eget kvalitetssikrings system.

​Kontakt os

Hestelaboratoriet

Terp Skovvej 107 B

DK-8270 Højbjerg

Telefon: 86 14 14 35

Mobil: 27 12 14 35 

( Her kan lægges en besked )

E-mail: mail@hestelab.dk

​Firmainformation

​Hestelaboratoriet

CVR: 19204146

adresseinformation

Terp Skovvej 107 B

8270 Højbjerg

kontaktinformation

Telefon: 86 14 14 35

E-mail: mail@hestelab.dk